Hindustan Aerospace & Engineering
Hindustan Aerospace & Engineering is purely a Technical Institute which is approved by Director General of Civil Aviation, (Govt. of India) for Three Years course in Aircraft Maintenance Engineering at Pune center.

Address: Plot No. 257 (Adjacent To Vidyanchal English High School
                      & Abhinav Shiksha Sansthan), Baner Road, Pune-411007.

Ph:     020-27298671, 27298672, 27298675
Fax:   020-27298475
Cell:   09370036768, 09373452343

E-mail: admission.hae@gmail.comhae.shashib@gmail.com           

Toll Free: 1800 233 0786                 

Batch 33
Sr. No. Name Roll No Theory Practical TOTAL RESULT
CAR Basic Aerodymcs Electrical Funda. - I AMP-I A/C Mat. & Hardwr-I A/C Mat. & Hardwr-I Electrical Funda. - I Basic Aerodymcs AMP-I
1 Bansod Tushar Sanjay 151213301 40 51 67 39 45 72 80 75 85 554 Fail
2 Bhor Nikhil Bharat 151213302 71 81 95 77 71 73 92 85 75 720 Pass
3 Deshmukh Rushikesh Rajesh 151213303 74 81 79 70 70 76 82 72 73 677 Pass
4 Deshmukh Vivek Sanjay 151213304 80 99 97 71 82 85 90 95 86 785 Pass
5 Gite Vishal Balasaheb 151213305 79 91 82 70 76 80 75 87 87 727 Pass
6 Jagdale Shridhar Sandip 151213306 71 99 97 89 81 82 93 90 76 778 Pass
7 Jedhe Shubham Sanjay 151213307 70 85 71 86 74 76 70 73 74 679 Pass
8 Kamble Pratik Rakesh 151213308 77 91 85 82 77 80 80 92 72 736 Pass
9 Keche Vishal Ankush 151213309 71 87 77 81 82 85 89 72 73 717 Pass
10 Kshirsagar Dinesh Tukaram 151213310 AB AB 82 AB AB AB AB AB AB 82 Fail
11 Kunure Ranjit Sudhakar 151213311 48 87 77 54 71 73 83 85 76 654 Fail
12 Mahajan Sagar Santosh 151213312 70 89 95 79 81 85 92 89 74 754 Pass
13 Mandude Sachin Balasaheb 151213313 AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Fail
14 Mate Mayur Sanjay 151213314 72 61 88 70 53 70 90 83 73 660 Fail
15 Mhase Manish Laxman 151213315 AB 72 91 AB 70 73 AB 79 AB 385 Fail
16 Mulmule Yogesh Prakash 151213316 79 94 94 81 83 85 90 93 77 776 Pass
17 Ravishankar Sharma 151213317 28 56 52 23 44 70 72 70 75 490 Fail
18 Sangar Akshay Laxman 151213318 71 87 87 72 70 73 90 79 75 704 Pass
19 Sarad Yashwant Mukesh 151213319 75 84 79 70 75 80 80 76 74 693 Pass
20 Sarkate Rameshwar Diliprao 151213320 AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Fail
21 Sawale Vaibhav Sidheshwar 151213321 72 75 85 45 62 72 80 83 72 646 Fail
22 Shaikh Farhan Sohail 151213322 71 40 50 46 37 70 86 74 75 549 Fail
23 Shinde Hitesh Madhukarrao 151213323 AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Fail
24 Shinde Vaibhav Shivaji 151213324 71 76 75 61 55 71 82 73 74 638 Fail
25 Sonawane Dinesh Bhagwan 151213325 AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Fail
26 Sujit Ashok Ekka 151213326 71 70 55 53 59 71 71 71 75 596 Fail
27 Tamboli Saqlain Iqbal 151213327 72 82 71 70 70 72 82 86 87 692 Pass
28 Upadhyay Jaydeep Chetankumar 151213328 77 89 86 71 70 73 87 95 88 736 Pass
29 Wandare Mahesh Bapu 151213329 72 81 85 48 60 71 80 77 74 648 Fail