Hindustan Aerospace & Engineering
Hindustan Aerospace & Engineering is purely a Technical Institute which is approved by Director General of Civil Aviation, (Govt. of India) for Three Years course in Aircraft Maintenance Engineering at Pune center.

Address: Plot No. 257 (Adjacent To Vidyanchal English High School
                      & Abhinav Shiksha Sansthan), Baner Road, Pune-411007.

Ph:     020-27298671, 27298672, 27298675
Fax:   020-27298475
Cell:   09370036768, 09373452343

E-mail: admission.hae@gmail.comhae.shashib@gmail.com           

Toll Free: 1800 233 0786                 

Batch 33
Sr. No. Name Roll No Theory  Practical TOTAL RESULT 
CAR
II
A/C Mat. & Hardwr II AMP
II
Electrical Funda. II Electro. Funda. I Digital Tech. I A/C Mat. & Hardwr II AMP
II
Electrical Funda. II Electro. Funda. I Digital Tech. I
01 Bansod Tushar Sanjay 160623301 58 70 87 72 61 75 71 77 70 70 80 791 Fail
02 Bhor Nikhil Bharat 160623302 74 80 80 87 70 81 81 78 85 80 84 880 Pass
03 Deshmukh Rushikesh Rajesh 160623303 71 77 71 84 62 79 78 73 70 80 81 826 Fail
04 Deshmukh Vivek Sanjay 160623304 82 88 88 93 77 92 85 93 93 85 89 965 Pass
05 Gite Vishal Balasaheb 160623305 85 88 71 87 73 79 85 84 85 90 80 907 Pass
06 Jagdale Shridhar Sandip 160623306 89 87 77 96 75 89 84 72 91 95 87 942 Pass
07 Jedhe Shubham Sanjay 160623307 74 82 73 75 70 79 83 73 75 90 81 855 Pass
08 Kamble Pratik Rakesh 160623308 90 85 76 92 71 88 85 79 83 75 80 904 Pass
09 Keche Vishal Ankush 160623309 89 85 78 92 73 87 86 87 90 75 82 924 Pass
10 Kshirsagar Dinesh Tukaram 160623310 71 71 72 83 73 78 72 78 70 75 85 828 Pass
11 Kunure Ranjit Sudhakar 160623311 71 75 70 87 72 83 76 78 70 80 82 844 Pass
12 Mahajan Sagar Santosh 160623312 90 87 81 97 72 92 85 78 94 95 88 959 Pass
13 Mate Mayur Sanjay 160623313 60 70 70 83 61 72 72 87 83 80 77 815 Fail
14 Mhase Manish Laxman 160623314 79 90 75 86 76 87 90 72 70 85 84 894 Pass
15 Mulmule Yogesh Prakash 160623315 90 86 85 92 81 91 85 80 90 90 87 957 Pass
16 Ravishankar Sharma 160623316 AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Fail
17 Sangar Akshay Laxman 160623317 81 84 87 94 76 91 85 82 93 90 89 952 Pass
18 Sarad Yashwant Mukesh 160623318 85 83 81 87 75 72 82 70 75 80 81 871 Pass
19 Sarkate Rameshwar Diliprao 160623319 85 85 77 89 77 71 82 80 80 85 80 891 Pass
20 Sawale Vaibhav Sidheshwar 160623320 74 77 80 85 70 72 78 70 71 75 82 834 Pass
21 Shaikh Farhan Sohail 160623321 54 72 58 75 51 57 73 72 75 80 74 741 Fail
22 Shinde Hitesh Madhukarrao 160623322 87 84 72 87 74 74 85 72 80 85 84 884 Pass
23 Shinde Vaibhav Shivaji 160623323 82 87 80 88 77 86 85 79 70 80 85 899 Pass
24 Sonawane Dinesh Bhagwan 160623324 AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Fail
25 Sujit Ashok Ekka 160623325 70 86 71 82 70 71 85 74 70 80 79 838 Pass
26 Tamboli Saqlain Iqbal 160623326 72 81 70 88 75 84 80 72 78 85 82 867 Pass
27 Upadhyay Jaydeep Chetankumar 160623327 80 85 70 90 71 73 80 71 89 90 83 882 Pass
28 Wandare Mahesh Bapu 160623328 72 83 72 91 70 73 82 80 83 90 81 877 Pass